เทศบาลตำบลพระบุ
ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ๔๐๓๒๐

ลงนามถวายพระพร