เทศบาลตำบลพระบุ ยินดีต้อนรับ  :  ร้องเรียนสายด่วน นายปรีชา เมืองแดง นายกเทศมนตรี  โทร  084-6024816

 
 
  •        ขอความร่วมมือประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลพระบุ (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565) เช่น การขอใบอนุญาตต่าง ๆ ผู้เสียภาษี ผู้ขออนุมัติ/อนุญาต ตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับรัฐส
  • No_Gift_policy
ประกาศประมูลห้องเช่าตลาด ห้องที่ 4
ประกาศประมูลห้องเช่าตลาด ห้องที่ 4 ...

อ่านต่อ... 
 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถ ...

อ่านต่อ... 
 
ประกาศประมูลตลาดเทศบาล เพื่อจัดเป็นตลาดนัด (วันอาทิตย์)
ประกาศประมูลตลาดเทศบาล เพื่อจัดเป็นตลาดนัด (วันอาท ...

อ่านต่อ... 
 
วันที่ 24 เมษายน 2565 งานจัดเก็บรายได้ออกให้บริการจัดระเบียบตลาดนัดชุมชน ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด
วันที่ 24 เมษายน 2565 งานจัดเก็บรายได้ออกให้บริการ ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วันที่ 20 เมษายน 2565 โดย คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลพระบุ ทำความสะอาดสถานที่ผลิต ประปาโคกหนองไผ่
วันที่ 20 เมษายน 2565 โดย คณะผู้บริหารและพนักงานเท ...

อ่านต่อ... 
 
วันที่ 19 เมษายน 65 กองช่างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระบุ ได้วางท่อระบายน้ำเสีย ในเขตบ้านหัน หมู่ 3
วันที่ 19 เมษายน 65 กองช่างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบ ...

อ่านต่อ... 
 
วันที่ 19 เมษายน 2565 งานจัดเก็บรายได้ ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ตามหมู่บ้าน
วันที่ 19 เมษายน 2565 งานจัดเก็บรายได้ ออกให้บริกา ...

อ่านต่อ... 
 
วันที่ 17 เมษายน 2565 งานจัดเก็บรายได้ออกให้บริการจัดระเบียบตลาดนัดชุมชน
วันที่ 17 เมษายน 2565 งานจัดเก็บรายได้ออกให้บริการ ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. new

อ่านต่อ... 
 
รูปแบบรายการ ถนน คสล.
รูปแบบรายการ ถนน คสล. new

อ่านต่อ... 
 
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. new

อ่านต่อ... 
 
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
คู่มือ  การจดทะเบียนพานิชย์บุคคลธรรมดา
คู่มือ การจดทะเบียนพานิชย์บุคคลธรรมดา ...
...
อ่านต่อ... 
 
คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิกา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
คู่มือ การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
คู่มือ การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
กลุ่มข้าวกล้องข้าวฮางงอก
กลุ่มข้าวกล้องข้าวฮางงอก ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กลุ่มทำไม้กวาดจากดอกหญ้าบ้านโพธิ์ขุมดิน
กลุ่มทำไม้กวาดจากดอกหญ้าบ้านโพธิ์ขุมดิน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กลุ่มจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
กลุ่มจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กลุ่มอาชีพบ้านพระเนาว์
กลุ่มอาชีพบ้านพระเนาว์ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ศาลเจ้าปู่
ศาลเจ้าปู่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
หนองพระบุ
หนองพระบุ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
banner_ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
banner_ร้องเรียนการทุจริต
บริการออนไลน์ คำร้องขอน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
แฟนเพจเทศบาลตำบลพระบุ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลพระบุ
จังหวัดขอนแก่น
Admin
เช็คเมล
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
กรมการจัดหางาน
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน111
เดลินิวส์