เทศบาลตำบลพระบุ ยินดีต้อนรับ  :  ร้องเรียนสายด่วน นายปรีชา เมืองแดง นายกเทศมนตรี  โทร  084-6024816

 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รถบรรทุกขยะ)

      

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ก่อสร้างถนน)

      

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

      

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

      

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

     

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

     

ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ปี 2561

     

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
banner_ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
banner_ร้องเรียนการทุจริต
บริการออนไลน์ คำร้องขอน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
แฟนเพจเทศบาลตำบลพระบุ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลพระบุ
จังหวัดขอนแก่น
Admin
เช็คเมล
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
กรมการจัดหางาน
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน111
เดลินิวส์