เทศบาลตำบลพระบุ ยินดีต้อนรับ  :  ร้องเรียนสายด่วน นายปรีชา เมืองแดง นายกเทศมนตรี  โทร  084-6024816

 
 
ศาลเจ้าปู่
 ประวัติความเป็นมาของตาปู่คำ

           เมื่อประมาณพันปีเศษ ได้มีบรรพบุรุษผู้เฒ่าผู้แก่ หลายยุคหลายสมัยเล่าขานต่อกันมาว่า ประมาณพันปีเศษ  ได้มีพระผู้มีอิทธิฤทธิ์ได้ผุด  หรือโผล่ขึ้นมาในบริเวณหนองพระบุ ในปีพุทธศักราชเท่าไรไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่นอนว่าไปนั่งที่โนนพระเจ้า ไปสรงน้ำที่ห้วยพระเนาว์ ไปยืนอยู่ที่พระยืน (อำเภอพระยืน)  ไปข้ามแม่น้ำชีที่ท่าพระแล้วไปที่บ้านดอนบม  ไปบ้านพระคือ  ผ่านบ้านโนนทัน ไปหายวับที่บ้านพระลับ

         สำหรับบริเวณหนองพระบุซึ่งเป็นสถานที่   ที่พระผู้มีอิทธิฤทธิ์โผล่ขึ้นมานั้น  ปรากฏว่ามีดาบดผู้ทรงศีลองค์หนึ่งได้ศรัทธา  และติดตามพระผู้ทรงฤทธิ์ องค์นั้นจนหายลับไปแล้วนั้น  ได้เกิดศรัทธามากจึงได้ย้อนกลับมารักษา สถานที่ที่พระโผล่ขึ้น หรือ บุ ขึ้น  และสถานที่ตรงนี้จึงเป็นที่หวงแหนของดาบดองค์นี้เป็นอันมาก  ดาบดองค์นี้  หรือชาวบ้านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า (ตาพระขาว) เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์มาก  สามารถคุ้มครองป้องกันภยันตรายต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวงได้  ชาวบ้านเห็นท่านเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มาก  จึงเกิดศรัทธามาสักการบูชาบนบาน ในตอนที่มีภยันอันตรายหรือมีเวนมาถึงตัวแล้วก็สำเร็จตามความประสงค์ของชาวบ้านที่ตั้งใจไว้

     ในทางพระพุทธศาสนา  ได้มีการสร้างพระพุทธรูป (ปรางลพบุรี) กู่ปราสาทไว้เป็นที่สักการบูชาดังจะเห็นได้จากที่บ้านพระบุมีการสร้างพระพุทธรูปไว้ถึงสองแห่ง   คือ  องค์ที่ 1 สร้างที่โนนพระเจ้าองค์นี้ปัจจุบันได้ถูกทำลายหายสาปสูญไป      องค์ที่ 2   สร้างที่วัดโนน  ซึ่งหลวงปู่พรมมาได้นำมาบรรจุไว้ในพระธาตุที่วัดบริบูรณ์  แต่พระธาตุดังกล่าวได้พังทลายลงในปี พ.ศ. 2511  จึงได้นำไปเก็บไว้ในหอพระที่วัดบริบูรณ์ในปัจจุบันนี้

     เฉพาะพระพุทธรูปนาคปรก  ที่โนนพระเจ้า  ได้มีการสร้างขึ้นให้เห็นเฉพาะท่อนเศียรซึ่งแสดงให้เห็นพระอริยาบดซึ่งโผล่หรือผุดขึ้นจากดิน ภาษาชาวบ้านเรียกว่า บุ ”  ขึ้นมาจากดิน เป็นปฤษณาธรรมที่อธิบายได้ว่า

พระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาในโลก ”  แล้ว   ดังพระบาลีว่า       พุทโธ  โลเก  อุปปันโน นั่นเอง  จึงเป็นที่สันนิษฐานได้อีกอย่างหนึ่งว่า  ชุมชนบ้านพระบุได้มีกำเนิดมาในสมัยเดียวกับที่สร้างพระพุทธรูปองค์นี้อย่างแน่นอน  ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่อายุถึงประมาณ  800  ปี       และมีการอัญเชิญวิญญาณ เจ้าปู่หอคำ ก็คงต้องเกิดขึ้นพร้อมกันหรือหลังจากนั้นไม่นานนัก  เคยมีผู้กล่าวว่าอิทธิฤทธิ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าปู่หอคำ  ได้ครอบงำไปอย่างกว้างไกลไม่สามารถกำหนดขอบเขตได้  สุดแท้แต่ผู้ที่น้อมใจเชื่อมั่น และศรัทธาอย่างแท้จริง  แต่มีผู้ใดอยู่ในความประมาทและลบหลู่  ผู้นั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครอง หรืออาจได้รับผลในทางร้ายได้เช่นกัน ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น   35   กิโลเมตร    ห่างจากตัวอำเภอพระยืน 12  กิโลเมตร

ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าปู่หอคำ

     ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ให้ชาวบ้านเห็นอยู่เรื่อยมาทั้งในยุคก่อนและยุคปัจจุบัน  และแสดงถึงความหวงแหนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างเห็นได้ชัด เช่นสมัยก่อนหนองพระบุรกรุงรังมาก  มีทั่งต้นไม้ ต้นกล้วย ต้นหญ้าป่าผักตบชวา ผักนานา ชนิดที่กินได้  ถ้ามีผู้หญิงลงหนองไปเก็บผักโดยไม่ได้บอกกล่าวก่อน จะมีอันเป็นไปให้เห็นในพริบตา

            ในปี พ.ศ. 2510 มีควานช้างได้นำช้างได้เดินทางมาทำมาหากินในแถบตำบลพระบุ ได้นำช้างลงไปกินน้ำ และอาบน้ำในหนองพระบุโดยไม่ได้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง ทำให้ช้างช๊อคตายทันทีทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำจะเกิดแสงสว่างขึ้นจากศาลเจ้าปู่หอคำลอยไปที่วัดบริบูรณ์บ้านพระ-บุให้เห็นอยู่ทุกวันพระเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักทำให้ชาวบ้านเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และเกิดความศรัทธาหลั่งไหลมาสักการะไม่ขาดสายจนถึงปัจจุบัน

การเลี้ยงบน หรือภาษาอีสานเรียกว่า (ปง,บ๋า)

     1. สามารถเลี้ยงได้ทุกวันเว้นวันธรรมสะวะนะ (วันพระ)  สำหรับผู้ที่ไม่ได้บนบานศาลกล่าว  ต้องการจะมาชม มาคาระวะบูชานั้นมาได้ทุกวัน ของเซ่นไหว้  มีดังนี้

           - บน (บ๋า) มีเทียน  1 คู่ ดอกไม้ 1 คู่   นำไปหาพ่อจ้ำ  ( ผู้ดูแลหอปู่คำ)  พานำกล่าวบอกเรื่องราว
           - เมื่อสำเร็จตามที่ขอบนแล้ว ต้องมาแก้บนหรือภาษาอีสานชาวบ้านเรียกว่า (ปง, บ๋า) มีดังนี้
             1. ขัน 5
             2. หมาก 4 คำ  ยา 4 ม้วน
             3. หวาน 1 พา   
             4. ข้าว 1 ก่อง น้ำ 1 ขวด
             5. เหล้า  1 ขวด ไก่สุก 1 ตัว  หรือหัวหมู  1 หัว

     นำไปหาพ่อจ้ำพาเลี้ยงบนบานศาลกล่าวที่สถานที่ศาลเจ้าปู่หอคำนอกเหนือจากนั้น  แล้วแต่ศรัทธาของผู้บนบานศาลกล่าวจะถวาย

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
banner_ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
banner_ร้องเรียนการทุจริต
บริการออนไลน์ คำร้องขอน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
แฟนเพจเทศบาลตำบลพระบุ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลพระบุ
จังหวัดขอนแก่น
Admin
เช็คเมล
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
กรมการจัดหางาน
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน111
เดลินิวส์