เทศบาลตำบลพระบุ ยินดีต้อนรับ  :  ร้องเรียนสายด่วน นายปรีชา เมืองแดง นายกเทศมนตรี  โทร  084-6024816

 
 
วันที่ 20 เมษายน 2565 โดย คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลพระบุ ทำความสะอาดสถานที่ผลิต ประปาโคกหนองไผ่

     

วันที่ 19 เมษายน 65 กองช่างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระบุ ได้วางท่อระบายน้ำเสีย ในเขตบ้านหัน หมู่ 3

     

วันที่ 19 เมษายน 2565 งานจัดเก็บรายได้ ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ตามหมู่บ้าน

     

วันที่ 17 เมษายน 2565 งานจัดเก็บรายได้ออกให้บริการจัดระเบียบตลาดนัดชุมชน

     

วันที่ 11 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลพระบุได้เปิดโครงการเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

     

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพระบุ

      

12 3 4
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
banner_ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
banner_ร้องเรียนการทุจริต
บริการออนไลน์ คำร้องขอน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
แฟนเพจเทศบาลตำบลพระบุ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลพระบุ
จังหวัดขอนแก่น
Admin
เช็คเมล
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
กรมการจัดหางาน
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน111
เดลินิวส์